We verzorgen diverse diensten in het groenonderhoud zoals:

- Sloten maaien

- Verwerking groenafval

- Groenopslag verwijderen (incl. stronken rooien, spitten, egaliseren)

- Bomen rooien

- Natuuraanleg

- Levering teelaarde

- Compost verspreiden en bemesten

- Aanleg afrastering en afzettingen

- Sloten graven met talud bak

- Duiker aanleg (incl. beschoeiing)

- Natuurvijver aanleg

- Speeltuinen aanleg