Wij verzorgen diverse diensten voor uw sportveld:

- Complete aanleg en onderhoud (evt. drainage aanleg)

- Levering teelaarde, compost en bemesting

- Grondbewerking

- Terrein egalisatie

- Inzaaien, doorzaaien

- Plaatselijke vernieuwing mbt engerlingen schade

- Verticuteren

- Onkruidbestrijding biologisch (diep verticuteren)

- Onkruidbestrijding chemisch

- Bezandenen beluchten

Wij hebben onze ervaring in dit segment opgedaan bij het trainingscomplex van PSV (De Herdgang) en het Philips stadion.